Voor jong en oud bieden wij lessen aan om de Islam beter te leren kennen. Voor beginners bieden wij deze lessen in de vorm van korte cursussen aan en voor de gevorderden zijn er uitgebreide godsdienstlessen. In de huidige moskeeën STISSCAN en Emir Sultan worden deze religieuze lessen al jaren onderwezen. Enkele onderdelen van deze lessen zijn: het leven van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem), hadith (overlevering van uitspraken, daden, beslissingen en eigenschappen van de Profeet Mohamed) en Tafsir (interpretatie van de Koran).